Podręcznik Kumbi

Wybór kryteriów

Zaznacz kryteria, za pomocą których chcesz oceniać rozwiązania.

Wybór kryteriów

Wybierz kryteria oceny

Preferencje

Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

Ranking

Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

Porównanie

Porównanie wybranych rozwiązań

Wybór kryteriów

Zaznacz kryteria ważne dla Ciebie

Reset

Ponowne wczytanie danych

 • Wybór kryteriów

  Wybierz kryteria oceny

 • Preferencje

  Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

 • Ranking

  Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

 • Porównanie

  Porównanie wybranych rozwiązań

 • Wybór kryteriów

  Zaznacz kryteria ważne dla Ciebie

 • Reset

  Ponowne wczytanie danych

Preferencje

Określ jak ważne są dla Ciebie poszczególne kryteria oraz jakich wartości tych kryteriów oczekujesz

Wybór kryteriów

Wybierz kryteria oceny

Preferencje

Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

Ranking

Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

Porównanie

Porównanie wybranych rozwiązań

Edycja automatyczna

Ustaw kryteria w kolejności Twoich preferencji

Edycja ręczna

Kliknij w wiersz by przejść do edycji "ręcznej"

100%

Przesuń kryterium przed pierwszy wiersz żeby nadać wadze wartość 100%

0%

Przesuń kryterium za ostatni wiersz żeby nadać wadze wartość 0%

Reset

Ponowne wczytanie danych

 • Wybór kryteriów

  Wybierz kryteria oceny

 • Preferencje

  Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

 • Ranking

  Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

 • Porównanie

  Porównanie wybranych rozwiązań

 • Edycja automatyczna

  Ustaw kryteria w kolejności Twoich preferencji

 • Edycja ręczna

  Kliknij w wiersz by przejść do edycji "ręcznej"

 • 100%

  Przesuń kryterium przed pierwszy wiersz żeby nadać wadze wartość 100%

 • 0%

  Przesuń kryterium za ostatni wiersz żeby nadać wadze wartość 0%

 • Reset

  Ponowne wczytanie danych

Ranking

Zestawienie rozwiązań w kolejności spełniania Twoich kryteriów.

Możesz porównać które rozwiązania najlepiej spełniają wybrane kryteria lub ich grupy.

Wybór kryteriów

Wybierz kryteria oceny

Preferencje

Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

Ranking

Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

Porównanie

Porównanie wybranych rozwiązań

Ranking produktów

Lista produktów w posortowana wg wybranego kryterium. Np. Oceny Ogólnej.

Wybór kryterium

Zamiana kryteriów w kolumnie

Wykres

Stopień spełniania kryterium przez rozwiązanie

Wartość

Wartość kryterium dla rozwiązania

Sort

Sort rozwiązań wg kryterium

Reset

Ponowne wczytanie danych

Kolumny +/-

Przełączenie widoku pomiędzy jedną kolumną a wieloma

 • Wybór kryteriów

  Wybierz kryteria oceny

 • Preferencje

  Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

 • Ranking

  Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

 • Porównanie

  Porównanie wybranych rozwiązań

 • Ranking produktów

  Lista produktów w posortowana wg wybranego kryterium. Np. Oceny Ogólnej.

 • Wybór kryterium

  Zamiana kryteriów w kolumnie

 • Wykres

  Stopień spełniania kryterium przez rozwiązanie

 • Wartość

  Wartość kryterium dla rozwiązania

 • Sort

  Sort rozwiązań wg kryterium

 • Reset

  Ponowne wczytanie danych

 • Kolumny +/-

  Przełączenie widoku pomiędzy jedną kolumną a wieloma

Porównanie

Jak wybrane rozwiązania spełniają wszystkie Twoje oczekiwania.

Wybór kryteriów

Wybierz kryteria oceny

Preferencje

Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

Ranking

Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

Porównanie

Porównanie wybranych rozwiązań

Drzewo kryteriów

Lista wybranych przez Ciebie produktów

Wybór rozwiązania

Zamiana rozwiązania w kolumnie

Wykres

Stopień spełniania kryterium przez rozwiązanie

Wartość

Wartość kryterium dla rozwiązania

Sort

Klikając w wiersz posortujesz rozwiązania wg kryterium

Reset

Ponowne wczytanie danych

Kolumny +/-

Przełączenie widoku pomiędzy jedną kolumną a wieloma

 • Wybór kryteriów

  Wybierz kryteria oceny

 • Preferencje

  Oczekiwane wartości oraz wagi kryteriów

 • Ranking

  Rozwiązania uporzadkowane wg Twoich preferencji

 • Porównanie

  Porównanie wybranych rozwiązań

 • Drzewo kryteriów

  Lista wybranych przez Ciebie produktów

 • Wybór rozwiązania

  Zamiana rozwiązania w kolumnie

 • Wykres

  Stopień spełniania kryterium przez rozwiązanie

 • Wartość

  Wartość kryterium dla rozwiązania

 • Sort

  Klikając w wiersz posortujesz rozwiązania wg kryterium

 • Reset

  Ponowne wczytanie danych

 • Kolumny +/-

  Przełączenie widoku pomiędzy jedną kolumną a wieloma

Kumbi