Mapy

Aplikacja Mapy porządkuje bazę statystyk według stopnia podobieństwa rozkładu do rozkładu po województwach wybranej statystyki.

Wynik porównanie prezentowany jest na mapach. Mapa po lewej (na małych ekranach jest to mapa górna) przedstawia statystykę bazową, tę do której porównujemy. Natomiast mapa po prawej (na małych ekranach jest to mapa dolna) prezentowany jest rozkład statystyki porównywanej.

Oprócz prezentacji na mapach, aplikacja wykonuje wykres słupkowy stopnia podobieństwa rozkładu statystyk.

Obecnie w bazie znajduje się 240 statystyk publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych oraz Państwową Komisję Wyborczą.

Aplikacja oblicza stopień podobieństwa względnego rozkładu statystyk po województwach. Oznacza to, że najbardziej podobna statystyka w bazie (w praktyce ta, do której się porównuje pozostałe) jest podobna (do siebie) w 100% a ta, która jest najmniej podobna, jest podobna w 0%. W tej wersji algorytmu nie jest wyliczane podobieństwo bezwzględne.

Kumbi